Сайт ережесі


Turkistan.kz сайтында жарияланған барлық авторлық материалдардың құқықтары қорғалған және ақпарат порталының меншігі болып табылады. Көшіріп басу редакцияның жазбаша рұқсатымен жүзеге асады немесе төте сілтеме(деп хабарлайды Turkistan.kz) қою арқылы рұқсат етіледі.

Сайтта жарияланған авторлық мақалалар редакцияның көзқарасын білдірмейді.